Érzelmi Intelligencia

Mindenkinek vannak érzései és találkozott már ezek hatásával. Minden szinten befolyásolnak minket és a körülöttünk levőket is, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e érzelmeink hatásának vagy sem. Az érzelmi intelligencia azokat a készségeket foglalja magában, amelyek segítenek azonosítani, megérteni és kezelni saját és mások érzelmeit, annak érdekében, hogy a legjobb döntéseket hozzuk meg, legmegfelelőbb módon viselkedjünk és a legjobb teljesítményt nyújtsuk.

Kutatások bizonyítják, hogy az érzelmi intelligenciához kapcsolódó készségek ugyanolyan fontosak a munkahelyi és magánéleti sikerek elérésében, mint az intellektus (IQ). Folyamatos interakcióban vagyunk másokkal, ezért a képesség, hogy tudatában legyünk és megértsük saját érzéseinket, és tisztában legyünk azzal, hogy befolyásolják ezek a viselkedésünket és másokhoz való viszonyunkat, abban segít, hogy tudjuk, hogyan dolgozzunk és “működjünk” együtt minél hatékonyabban a környezetünkben lévő emberekkel. Kulcsszerepet játszik az érzelmi intelligencia a munkahelyi produktivitás növelésében, a munkavállalói elkötelezettség kialakításában és fenntartásában, és a vezetői hatékonyságban.


Felmérés

Mérhető az érzelmi intelligencia?

Az érzelmi intelligencia mérésére különböző, már magyar nyelven is elérhető, online mérőeszközöket dolgozott ki a Genos International.

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A MUNKAHELYEN (GENOS WORKPLACE SURVEYS)

Nemzetközi tanulmányok támasztják alá, hogy a magas érzelmi intelligencia hozzájárul a karrierben elért sikerekhez, a mentális egészség fenntartásához, a kapcsolatokkal való elégedettséghez, a humor és a boldogság megéléshez. Elősegíti a stressz csökkentését és a személyes ellenálló-képesség kialakítását.

A Genos “Érzelmileg intelligens viselkedés a munkahelyen” elnevezésű kérdőíve azt méri, milyen mértékben tanúsítunk “érzelmileg intelligens” viselkedést másokhoz képest. Minél inkább “képesek” vagyunk erre, annál gördülékenyebben tudjuk kezelni kapcsolatainkat, és annál hatékonyabban tudjuk elvégezni a munkahelyi feladatokat.

A GENOS WORKPLACE SURVEY 3 KÜLÖNBÖZŐ VÁLTOZATA:

  • Önértékelés
  • 180 fokos felmérés: az önértékelésen túl arról ad információt, hogy a felmérést kitöltő személy milyen mértékben tanúsít érzelmileg intelligens munkahelyi viselkedést a kollégái szerint, és számukra mennyire fontos ezen viselkedésforma megjelenése.
  • 360 fokos felmérés: a 180 fokos felméréshez hasonló, de több szintű (több nézőpontból származó) visszajelzés a munkahelyen tanúsított érzelmileg intelligens viselkedésformákról.

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A VEZETÉSBEN (GENOS LEADERSHIP SURVEYS)

Az üzleti világban a szervezet teljesítményének növeléséhez elengedhetetlen, hogy a vezető az érzelmi intelligenciáját is fejlessze: közvetlen kapcsolat van aközött, ahogy az emberek éreznek, és ahogy a munkájukban teljesítenek. Szervezeti kutatások alátámasztották, hogy a jól teljesítő vállalkozások munkatársai szignifikánsan elkötelezettebbek, megbecsültebbnek érzik magukat, büszkébbek a munkájukra és motiváltabbak a munkavégzésre.

Ugyanezen kutatások szólnak arról is, hogy a magas teljesítményt érzelmileg intelligens vezetők tudják biztosítani: a vezetés alapvetően arról is szól, hogy hogyan ösztönözzünk másokat arra, hogy jobban teljesítsenek, hogy hatékonyan és eredményesen lássák el a feladataikat. Ilyen szempontból a vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa, megértse és kezelni tudja a saját és mások érzelmeit annak érdekében, hogy ebből a lehető legjobb döntések, hatékony munkahelyi és szervezeti szintű viselkedés és teljesítmény születhessen.

A vezetők számára kidolgozott Genos kérdőívek azt mérik, mennyire jellemzőek az adott vezetőre az érzelmi intelligencia vezetői készségei másokhoz képest. Minél inkább jellemezhető valaki az adott kompetenciákkal, annál hatékonyabban tudja vezetni beosztottjait.

A GENOS LEADERSHIP SURVEY 3 KÜLÖNBÖZŐ VÁLTOZATA:

  • Önértékelés: a kitöltő személyes meggyőződéséről szól, hogy saját megítélése szerint mennyire jellemző rá az érzelmileg intelligens vezetői viselkedés és milyen fontosnak gondolja az ilyen viselkedési mintázatoknak a gyakorlását.
  • 180 fokos felmérés: hogyan látják a vezetőt az érzelmileg intelligens munkahelyi viselkedés szempontjából a környezetében dolgozó kollégák: az egyes viselkedésformákat, kompetenciákat mennyire várják el a vezetőtől, és milyen mértékben tanúsít érzelmileg intelligens viselkedést a vezető.
  • 360 fokos felmérés: a 180 fokos felméréshez hasonló, de több szintű (több nézőpontból származó, teljes körű) visszajelzés a munkahelyen tanúsított érzelmileg intelligens vezetői viselkedésformákról.

ÉRZELMI INTELLIGENCIA A KIVÁLASZTÁS SORÁN

A szervezetek egyre gyakrabban igyekeznek a kiválasztási folyamatba érzelmi intelligenciát mérő eszközöket is beilleszteni, amikor új jelöltek rátermettségét, várható beválását mérlegelik. A felmérésből származó riport hét területen ad visszajelzést a jelölt érzelmileg intelligens viselkedés-formáiról, és interjúkérdésekkel segíti a recruiter-t, hogy még pontosabb képet kaphasson az egyéni kompetenciákról. (A kiválasztáshoz javasolt Genos felmérés csak egy információ-forrás a jelölt rátermettségének mérlegeléséhez, a kiválasztási döntés támogatásához, és természetesen nem helyettesíti az interjút vagy a személyiség más módon történő feltérképezését.)


Fejleszthető?

Tanácsadás, Coaching és EQ Tréning

Tapasztalataink szerint: Igen, fejleszthető! Felméréseink segítségével pontos képet kaphatunk arról, hogyan látja saját magát, és mit vár a munkahelyi környezete az alábbi "dimenziók" tekintetében: Önismeret, Odafigyelés másokra, Hitelesség, Érzelmileg tudatos döntéshozatal, Önirányítás, Pozitív befolyás, és (vezetők esetében) Teljesítményre ösztönzés.

Workplace és Leadership felméréseink láthatóvá teszik, "milyen hatással van" a munkahelyi környezetére, a kollégáira, majd egy személyes (négyszemközti vagy csoportos) visszajelzés, egy coaching típusú találkozás keretében kezdeményezünk beszélgetést az egyéni fejlesztési fókuszokról.

Fejlesztési "portfóliónk", ahogy maga a témakör is, végtelenül színes: mindfulness és reziliencia, kérdezéstechnika, konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció, együttműködés-fejlesztés, csapatépítés, egyedileg fejlesztett coaching gyakorlatok - hogy csak néhányat említsünk.


Tanácsadás és Certification

A Genos érzelmi intelligencia felmérések eredményeiben fejlesztési javaslatok olvashatóak. A felmérések használatához, a felmérések eredményéből történő visszajelzés-adáshoz a Genos International és magyarországi partnere, az EQ for Business Kft is minden esetben kiképzett, szakértő tanácsadó közreműködését javasolja.

Tanácsadó munkatársaink elérhetőségeiért és a felmérések használatához szükséges Genos Certification Training részleteiért, következő időpontjáért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@eqforbusiness.hu címen.

Akkreditációval rendelkező coach-oknak az International Coach Federation (ICF) a Genos Certification Training elvégzéséért 14 órát számol el.


Rólunk

2017-ben kezdtünk el alaposabban tájékozódni a fejlesztésekhez, tréninghez, coaching-hoz használható online értékelések között az érzelmi intelligenciát mérő eszközökről. Rövid kutakodás után jutottunk el a Genos International-hez, 2018. tavaszára végeztünk a magyar fordítással, az itthoni adaptációval, aláírtuk a disztribútori szerződést az európai központtal, és megszereztük az akkreditációt a vállalati és tanácsadó partnerek képzéséhez, a Genos Certification Training-hez.

Hiszünk abban, hogy előzetes, megbízható felmérés nélkül nincs hatékony fejlesztés, az érzelmi intelligencia pedig egyike azon kulcskompetenciáknak, ami (a tudomány mai állása szerint) nélkülözhetetlen lesz a következő években a munkahelyi sikerek eléréséhez.

Adatvédelmi tájékoztató: www.eqforbusiness.hu/adatkezeles


Kapcsolat

EQ for Business Kft

info@eqforbusiness.hu

Cím: 1141 Budapest, Öv utca 114.

Cg. 01 09 321260

Adószám: 26271307-2-42

Megközelítés

Szeretnék további információt kérni a Genos érzelmi intelligencia felméréseiről:

Tanácsadó vagyokVállalati oldalon dolgozok